Τα βήματα εγκατάστασης είναι πάρα πολύ απλά:

curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh

και μετά:

bash vst-install.sh –nginx yes –phpfpm yes –apache no –named yes –remi yes –vsftpd yes –proftpd no –iptables yes –fail2ban yes –quota yes –exim yes –dovecot yes –spamassassin yes –clamav yes –softaculous yes –mysql yes –postgresql yes –hostname thisishostname –email email@domain.com –password enteryouradminpasswordhere

Τα σημεία με bold πρέπει να αλλαχτούν πριν τρέξετε το παραπάνω command.

Leave a Reply