Κλείδωμα του exec() και shell_exec()

Σε κάθε μας φιλοξενία είναι απενεργοποιημένα μόνιμα τα php functions exec() και shell_exec(). Ο λόγος που είναι απενεργοποιημένα είναι με αυτές τις εντολές μπορεί κάποιος να καλέσει λειτουργίες του περιβάλλοντος (linux) και να δημιουργήσει πρόβλημα στην σωστή λειτουργία της φιλοξενίας. Εάν κάποιος επιθυμεί να έχει ενεργά αυτά τα δύο functions η μόνη λύση που μπορούμε […]

Διαβάστε Περισσότερα