Κατά την εγγραφή σας στην Πειραιώς, ώστε να λάβετε λογαριασμό e-pos με redirection δώσατε κάποια links που σας ζητήθηκαν και επίσης την IP όπου φιλοξενείται η ιστοσελίδα σας.

Εάν κατά την επικοινωνία με την Τράπεζα το API σας απαντάει: Invalid IP address, τότε σημαίνει ότι δώσατε λάθος IP στην Πειραιώς στην εγγραφή σας.

Λύση:

Επικοινωνείτε με την Πειραιώς και την εξυπηρέτηση τους και τους δίνετε την σωστή IP διεύθυνση. Μέχρι να αλλάξουν την IP δε μπορείτε να προχωρήσετε σε κανένα test. Μόλις την αλλάξουν, αυτόματα λειτουργεί.

Προσοχή:

Η IP που πρέπει να δώσετε είναι η IP που βγαίνουν τα requests προς τα έξω από τον σερβερ φιλοξενίας και μπορεί να διαφέρει από την IP που φιλοξενείται η ιστοσελίδα σας. Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με τον πάροχο φιλοξενία σας.

Leave a Reply