Έλεγχος υπολοίπου

Για να δείτε το υπόλοιπο σας για αποστολές sms χρησιμοποιήστε το balance.sms URL: http://api.mysms.gr/balance.sms Variables: token = STRING Method: POST or GET Example: http://api.mysms.gr/balance.sms?token=12345678987654323456787 Response: Type: JSON

Διαβάστε Περισσότερα

Αποστολή SMS – API

URL: http://api.mysms.gr/send.sms Variables: token = STRING to = STRING (Country Code included without +) from = STRING (max 11 characters) message = STRING Method: POST or GET POST is recommended for UTF8 messages Example: http://api.mysms.gr/send.sms?token=12345678987654323456787&to=30691234567&from=mysms.gr&message=Test Response: Type: JSON {“status”:true,”to”:”30691234567″,”from”:”mysms.gr”,”cost”:0.0999,”sms_id”:”123456787654345678″,”error_id”:0}

Διαβάστε Περισσότερα