Έλεγχος υπολοίπου

Για να δείτε το υπόλοιπο σας για αποστολές sms χρησιμοποιήστε το balance.sms URL: http://api.mysms.gr/balance.sms Variables: token = STRING Method: POST or GET Example: http://api.mysms.gr/balance.sms?token=12345678987654323456787 Response: Type: JSON

Διαβάστε Περισσότερα