Διασύνδεση ERP με το OpenCart

Η διασύνδεση του OpenCart eshop σας με κάποιο ERP (οποιοδήποτε τρόπο) γίνεται μόνο όπως παρακάτω: Αμφίδρομη επικοινωνία με URL submiting: Από την πλευρά του OpenCart, δημιουργείται κώδικας ο οποίος όταν καλείται με εντολές όπως “getOrders”, “getCustomers” κλπ επιστρέφει δεδομένα σε μορφή κειμένου json, xml ή csv. Όπως φορτώνονται τα δεδομένα με τις παραπάνω εντολές, με […]

Διαβάστε Περισσότερα