Στους VPS servers ο κεντρικός χρήστης έχει πλήρη SSH πρόσβαση. Οι υπόλοιποι υπο-χρήστες δεν έχουν.

 

Εάν θέλετε να μεταφέρετε μεγάλα αρχεία στον λογαριασμό του υπο-χρήστη ο πιο σωστός και εύκολος τρόπος είναι ο παρακάτω.

  1. Συνδεθείτε στο SSH του κεντρικού χρήστη του VPS/Server σας.
  2. Τρέξτε: wget http:// και το όνομα του αρχείου (παράδειγμα: wget http://demo.com/demo.zip)
  3. Σημειώστε τα στοιχεία FTP του υπο-χρήστη
  4. Τρέξτε: sftp όνομα_χρήστη_ftp@διεύθυνση_ip (παράδειγμα: sftp user@123.123.123.123)
  5. Θα σας ζητηθεί ο κωδικός. Εισάγετε τον κωδικό FTP και πατήστε enter.
  6. Μόλις συνδεθείτε, γράψτε: cd public_html/
  7. και τέλος γράψτε: put όνομα_αρχείου (παράδειγμα: put demo.zip)
  8. μόλις τελειώσει γράψτε: exit

 

Leave a Reply