Τα SPA Frameworks, δηλαδή τα Single Page Application Frameworks, είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος για δημιουργία ιστοσελίδων εύκολα, γρήγορα, με Javascript και συνήθως one page.

Κάποια παραδείγματα SPA Frameworks είναι τα:

  1. AngularJS,
  2. Ember.js,
  3. Meteor.js,
  4. ExtJS
  5. React

 

Leave a Reply