Υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα έπρεπε να μπλοκάρετε το semrush από την ιστοσελίδα σας. Ένας πολύ απλός λόγος είναι ότι είναι άχρηστο bandwidth χαμένο.

Οι IP που χρησιμοποιεί είναι οι παρακάτω:

46.229.168.71
46.229.168.70
46.229.168.69
46.229.168.68
46.229.168.67
46.229.168.66
46.229.168.65

Καλό θα ήταν να μπλοκάρετε τις παραπάνω IP διευθύνσεις.

 

Η ίδια η εταιρία SEMRUSH μετά από επικοινωνίες έστειλε το παρακάτω:

 

To stop SEMrushBot from crawling your site, add the following rules to your “robots.txt” file:

  • To block SEMrushBot from crawling your site for web graph of links, add:
    User-agent: SemrushBot
    Disallow: /

Please note that there might be a delay up to two weeks before SEMrushBot discovers the changes you made to robots.txt.

  • To remove SEMrushBot from crawling your site for different SEO and technical issues, add:
    User-agent: SemrushBot-SA
    Disallow: /

 

 

 

Leave a Reply