Κάθε εταιρία που πουλάει προϊόντα ή υπηρεσίες έχει τουλάχιστον 1 ή παραπάνω προμηθευτές . Σε έναν κόσμο με ηλεκτρονικά καταστήματα οι προμηθευτές συνδέονται “αυτόματα” με το κατάστημα σας, κυρίως για να μην υπάρχουν προβλήματα διαθεσιμότητας και διαφοράς τιμών.

Ο τρόπος διασύνδεσης ενός προμηθευτή με το ηλ. κατάστημα σας μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Συνήθως ο προμηθευτής σας παρέχει ένα μοναδικό url που όταν το καλείται παράγει ένα αρχείο xml/excel/csv που περιέχει όλα τα προϊόντα που σας παρέχει, με τον τιμοκατάλογο που έχετε συμφωνήσει. Τα feeds προϊόντων αυτά, συχνά (όχι πάντα δυστυχώς), περιέχουν και άλλες σημαντικές πληροφορίες για εσάς, όπως εικόνες, τίτλους, περιγραφές, κατηγορίες καθώς και σε πολύ λίγες περιπτώσεις, μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες.

Είναι πολύ σημαντικό ο προμηθευτής σας, να σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε ώστε να γίνει αυτόματος συγχρονισμός των προϊόντων του με το ηλ. κατάστημα σας. Εάν καταλήξετε να μην κάνετε αυτόματο συγχρονισμό, σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσετε όλα τα προϊόντα χειροκίνητα στο ηλ. κατάστημα σας και καθημερινά αν όχι κάθε λίγες ώρες να ανανεώνετε τις διαθεσιμότητες και τις αλλαγές τιμών που ενδέχεται να υπάρχουν.

Έχοντας ένα feed προίόντων από τον / τους προμηθευτές σας, το κατάστημα σας θα μπορεί να ξέρει πότε να ανοίξει ή να κλείσει ένα προϊόν, να αλλάξει διαθεσιμότητες και τιμές καθώς και να βάλει προσφορές εάν υπάρχουν.

Εδώ να προσθέσουμε ότι πολλαπλοί προμηθευτές, σημαίνει πολλαπλά προϊόντα, που σημαίνει πολλαπλές κατηγορίες προϊόντων. Μεγάλο πρόβλημα με δύσκολη επίλυση είναι όταν εταιρίες διαλέγουν να έχουν πολλαπλούς προμηθευτές με ίδια ή παρόμοια προϊόντα και προσπαθούν να συγχρονίσουν αυτόματα τα προϊόντα και τις κατηγορίες τους αλλά συνήθως είναι αδύνατο διότι κάθε προμηθευτής έχει την δική του ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση προϊόντων και έτσι καταλήγουμε στο να έχουμε πολλαπλές ίδιες κατηγορίες μέσα στο ηλ. κατάστημα που έχει ως αποτέλεσμα το μπέρδεμα του τελικού χρήστη και μείωση των πωλήσεων.

Αντίστοιχα πολλαπλά feeds προϊόντων και πολλαπλά προϊόντα σημαίνει μεγάλο ηλεκτρονικό κατάστημα και αποθήκη που σημαίνει ότι σε κάθε συγχρονισμό προϊόντων πολλαπλές αλλαγές και ελέγχοι δημιουργούν “traffic” στην σελίδα μας το λεγόμενο server load, με αποτέλεσμα η ιστοσελίδα μας να αργεί στους πελάτες μας. Ως λύση προτείνουμε το εμπορικό να συγχρονίζει με όλους τους προμηθευτές και τελικώς το ηλ. κατάστημα σας να συγχρονίζει μια φορά με το εμπορικό σας.

Leave a Reply