Σε κάθε μας φιλοξενία είναι απενεργοποιημένα μόνιμα τα php functions exec() και shell_exec().

Ο λόγος που είναι απενεργοποιημένα είναι με αυτές τις εντολές μπορεί κάποιος να καλέσει λειτουργίες του περιβάλλοντος (linux) και να δημιουργήσει πρόβλημα στην σωστή λειτουργία της φιλοξενίας.

Εάν κάποιος επιθυμεί να έχει ενεργά αυτά τα δύο functions η μόνη λύση που μπορούμε να προσφέρουμε είναι dedicated server. Τα οποία κόστη διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα κόστη και να προχωρήσετε σε παραγγελία από εδώ.

 

***Το ίδιο ισχύει και για το function eval().

Leave a Reply