Πρόσφατα μετά από επικοινωνία με κάποιον πελάτη μας ζητήθηκε ανάλυση για τους DNS servers. Κάθε ιστοσελίδα έχει δηλωμένους κάποιους DNS Servers. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι DNS servers (ή αλλιώς nameservers) πρέπει να είναι ενεργοί για να λειτουργήσει η ιστοσελίδα.

Προτείνουμε να έχετε τουλάχιστον 4 dns servers για προβλήματα με την επικοινωνία.

Για να ελένξετε την συνδεσιμότητα προς την ιστοσελίδα σας από servers σε όλο τον κόσμο, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.whatsmydns.net που παρέχει ένα πολύ καλό και δωρεάν εργαλείο για αυτόν τον έλεγχο.

 

Leave a Reply