Για να ενεργοποιήσετε τον File Manager στο VestaCP ανοίξτε το αρχείο:

/usr/local/vesta/conf/vesta.conf

και προσθέστε την παρακάτω γραμμή στο τέλος του αρχείου:

FILEMANAGER_KEY=’ILOVEREO’

Leave a Reply