Θα πρέπει να ανοίξετε το αρχείο: plugins/system/mijoshopjquery/mijoshopjquery.php 

Και να ρυθμίσετε να μην διαγράφει το αρχείο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *