Εάν έχετε OpenCart 2.0.0 ή μεγαλύτερης έκδοσης προτείνουμε PHP 7

Εάν έχετε OpenCart 1.5.x σας προτείνουμε PHP 5.6

 

Εάν έχετε παλαιότερη έκδοση OpenCart από την 1.5.x σας προτείνουμε άμεση αναβάθμιση.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *