Κάποιες από τις εκδόσεις του OpenCart έχουν ένα bug στον αποστολέα όταν στέλνουν emails και ο αποστολέας δεν φαίνεται σωστός. Εάν πχ ο server σας είναι ο: testserver.com και το site σας το maria.gr τότε τα emails φεύγουν με όνομα παρόμοιο με το: maria.testserver.com

Για να διορθώσετε το error αυτό, δημιουργήστε μία διεύθυνση email στον server σας. πχ info@maria.gr και βάλτε έναν δύσκολο κωδικό.

Μετά συνδεθείτε στο διαχειριστικό του OpenCart σας και στις Σύστημα -> Ρυθμίσεις -> επεξεργασία (καταστήματος) -> καρτέλα Mail επιλέξτε SMTP και βάλτε τα στοιχεία του server σας.

Αποθηκεύστε και κάντε μια δοκιμαστική παραγγελία για επιβεβαίωση ότι τα emails στέλνονται κανονικά.

Παράδειγμα με εικόνα:

Leave a Reply